WCT i Mölndalsposten

På senaste treffen (Star Treff 63) var Mölndalsposten där och skrev en artikel om treffen och WCT.