Nästa treff och nästa år

Nästa treff med West Coast Trekkers kommer att äga rum först 2017. Datum är inte bestämt ännu, men februari eller tidigt i mars är vad vi riktar in oss på. Mer information kommer här på hemsidan och i e-utksick till våra medlemmar så fort det är bestämt.

I väntan på nästa treff vill vi i styrelsen passa på att tacka alla för det gångna året och även rikta ett speciellt tack till alla som hade möjlighet att komma på jubileet i september och hjälpte till att göra den helgen till ett mycket lyckat evenemang.

Det är även dags att betala medlemsavgiften för nästa år. Den är 150 kronor för 2017 och kan enklast betalas in till vårt plusgirokonto 109 28 10-9. Nytt för 2017 är att man kan betala in för ett så kallat VIP-medlemskap, detta kostar 600 kronor och då ingår inträde till årets samtliga treffar. Se till att markera detta med "VIP-medlemskap" vid inbetalning.