Problem med kontaktformuläret

På grund av konfigurationsfel har kontaktformuläret varit ofungerande under en obestämd tid. Om du vet med dig att du kontaktat styrelsen men inte fått svar, försök på nytt.

Nu ska det fungera.