Star Treff 45: Telepathy

Treffrapport

 


Treffteman kan göra att man börjar fundera på hur saker och ting fungerar, något Ingemar Hjort började göra på temat telepati efter att ha fått en förfrågan om att skriva treffrapporten för treffen. Här följer hans tankar och funderingar.

---
 

Telepati kan vara mycket

Det finns många olika sätt att förena olika människors tankar i Star Treks universum. Klassisk tankeöverföring är bara ett av dem. Dels finns tankeöverföring med rent organiska metoder, dvs raser som har olika förmågor utöver de klassiska fem sinnena som gör det möjligt för dem att utbyta tankar med andra av samma ras eller med andra raser. Dels finns diverse tekniska lösningar som gör det möjligt för icke-telepater att kommunicera på ett sätt som liknar telepati. 
 

Tankeöverföring som förutsätter direkt kontakt

Främst har vi här vulcanierna, som med hjälp av vissa nervändar i fingrarna kan göra saker som andra inte kan. De kan nämligen koppla ihop sina hjärnor med andra varelsers hjärnor genom att sätta nervändar i fingertopparna på andra nervändar hos dessa varelser. Det fungerar även med andra humanoider, och om det finns åtminstone likheter i fysiologin, även med icke-humanoider. Och om det andra medvetandet är tillräckligt stort och starkt (och manus så kräver) då brukar det gå bra på lite avstånd också.
 

Mind Meld

Det klassiska exemplet är ju sinnesföreningen, som vi har sett i åtskilliga sammanhang och i olika former, mer eller mindre allvarliga. Någon sätter sina fingrar på noga valda platser i ansiktet på någon annan, och uttalar de klassiska orden: My mind to your mind... Fast sedan säger de lite olika varje gång.
 

Facial Nerve

Med den här metoden kan man förhöra motvilliga personer eller svårt skadade medvetslösa vittnen. Man kan kommunicera med utomvulcanier som inte använder något begripligt språk. Vad har vi inte sett Spock och de andra förena sig med? Allt från ryamattor till valar! Väldigt praktiskt att kunna, men inte helt ofarligt. Man kan bota psykiska sjukdomar, eller om det vill sig riktigt illa, dra på sig den andres sjukdomar. Effekten av en sinnesförening är åtminstone delvis bestående. De tankar och känslor - och kunskaper - som man får ta del av under föreningen, de finns kvar efteråt. Och det är till och med så, att föreningen i sin helhet kan ligga kvar ett bra tag efter att de båda parterna har avbrutit kroppskontakten.
 

Nerve Pinch

En annan variant där samma nervändar används på ett annat sätt är nervnypet, som vulcanierna använder för att snabbt söva en fiende. Istället för att greppa om ansiktsnerverna, som har nära kontakt med hjärnans högre funktioner, så nyper man till i nacken, nära förlängda märgen, som kontrollerar vakenhet, sömn - och död. Genom att skicka in en stark välriktad nervpuls i nacken på folk, kan man få den tuffaste buse att tuppa av på fläcken. I avsnittet The Enterprise Incident har Spock, Kirk och McCoy kommit överens om att lura Romulanerna att tro att Spock har dödat Kirk i hastigt mod. Spock använder något som påstås vara The Vulcan Death Grip. I själv verket är det en variant på nervnypet, applicerat i ansiktet, som får Kirk att verka tillräckligt död för att lura romulanerna. En anatomiskt helt felaktig variant på detta tema. Människor som har varit sinnesförenade med en vulcanier kan som en bieffekt senare lyckas göra detta, så det tycks mera vara en fråga om att veta hur det skall göras än att vulcanierna har ett nervsystem med andra egenskaper än vårt.
 

Fingerflört

Om vi vänder på det så finns det en tredje variant på detta tema, nämligen vulcaniernas fingerflört. Vi har ju sett flera exempel på detta, när minst en vulcanier och någon av motsatt kön vänslas lite genom att hålla två fingrar vardera mot varandra. Återigen är det samma nervändar med direktkoppling till hjärnans högre funktioner som är inblandade. Det som sker är egentligen mycket mer än att vänslas lite, men återigen finns det inget avsnitt som i detalj redogör för vad det är som händer. Återigen i avsnittet "The Enterprise Incident", så prövar Spock detta på den namnlösa "Romulan Commander"med viss framgång. Hur bra det egentligen blir när Sarek och Amanda gör det är väl lite tveksamt. Kanske fungerar det även om bara den ene är vulcanier, kanske är även detta en fråga om att veta hur man skall göra.
 

Katra

Som om det inte räckte nu med vulcaniernas praktiska sätt att uttnyttja sitt nervsystem, så har vi kvar överföringen av hela jaget till en annan plats. Åtminstone vissa vulcanier har förmågan att överföra hela sitt medvetande till ett lämpligt förvaringskärl eller till en oskyldig förbipasserande. Detta görs t.ex när vulcaniern i fråga befinner sig i livsfara, och det finns då oftast inte tid att hitta en frivillig eller lämplig mottagare, vilket ju hade varit det bästa. Vi har sett Spock placera sig själv i skallen på doktor McCoy, och vi har sett Syrran (karln heter faktiskt så) placera Suraks medvetande i kapten Archer. I båda fallen med konsekvenser som räckte till en hel film respektive ett helt avsnitt.
 

Förmedling av tankar med medium

En variant av tankeöverföring är när en erfaren telepat "kopplar upp sig" mot två personer för att skapa en telepatisk länk mellan de båda andra. Det finns flera exempel på detta I StarTrek. Vi har i avsnittet "Dark Page" sett Maques koppla samman Deanna och Lwaxanna så att Deanna kan gå in i sin mammas medvetandes mörkaste korridorer och söka efter hemligheter som är så svåra att bära att Lwaxanna behöver hjälp med att hantera dem. Vi har också sett Spocks Katra överföras från stackars doktor McCoys överlastade hjärna till Spocks nya kropp med hjälp av kunnigt folk från Vulcan.
 

Bruset från andras tankar

Ett av de svåraste problemen med att vara tankeläsare, brukar vara att man hela tiden hör alla andras tankar. Likaväl som vi vanliga människor hela tiden hör folk som står omkring oss prata, så kan tankeläsare höra vad folk som står bredvid dem tänker. Det kan ju vara jättejobbigt att föra ett samtal i en folksamling. Det hjälper inte alltid att man höjer rösten, för bruset finns där ändå. Hjärnan ligger hela tiden och jobbar, försöker hitta mening i bruset. Någon kan ju vara fientligt sinnad, någon kan veta var det finns mat. Det är sedan urminnes tider praktiskt att lyssna på andra människor, så hjärnan gör det åt oss, även om vi inte är medvetna om det. Är man tankeläsare så blir det väl på samma sätt med andras tankar. Och ju känsligare telepat man är desto värre blir det naturligtvis.

Å andra sidan, borgerna vill ha det så. Deras länkar, som håller i hop dem under ordnade former är helt nödvändiga för dem. Allihop kan ju inte tänka samma sak hela tiden, då vore de bara lika effektiva som en enda individ, och inget kollektiv. Det vore lika absurt som att alla myrorna i en myrstack skulle koncentrera sig på att hämta ett och samma barr samtidigt. Nej, deras länk måste ha en avancerad växelfunktion i sig, så att en liten grupp som har ett specifikt uppdrag är direktkopplade hela tiden, medan de som för tillfället övervakar skeppet kan kopplas upp mot grupperna efter behov. Och systemet måste fungera med avancerad automatik, eftersom alla utom drottningen står på samma befälsnivå. Informationen måste fördelas på rätt sätt, så att piloten vet alla detaljer om vart man skall, och varför, medan städpatrullen bara behöver ha koll på vilket rum som står i tur att dammsuga. Eller hur borgerna nu gör. Men samtidigt måste alla ha en bra koll på helheten, för tydligen så tar de viktiga beslut kollektivt. Skall vi slåss eller fly, vad tycker ni i städpatrullen? Nja, vi städare är lite tveksamma till detta. Om vi slåss, då blir saker förstörda, och då får vi mer att göra. Men om vi flyr hals över huvud, då ramlar saker i golvet, och då får vi mer att göra av den anledningen. Kan inte någon här på nätet komma på en tredje lösning som är bättre för alla parter? Nej, nu kom jag ifrån ämnet.
 

Artificiella mentala länkar

Åter till verkligheten! Nåja, apropå borger, så finns det ju flera exempel på konstgjord telepati i Star Trek. Jag tänker främst på binärerna från avsnittet "10010011". Ett folk som lever parvis fullständigt länkade till varandra sedan barnaåren. Och likt borgerna är de även länkade till en central databas, som är nödvändig för deras överlevnad. Ett liknande öde drabbar Jean-Luc och Beverly i avsnittet "Attached" där de blir infångade av den ena sidan av den närmast sjukligt misstänksamma befolkningen på en planet när de försöker stråla ner till den andra sidan. De förses med sonder i hjärnan för att de skall kunna förhöras i minsta detalj. Men de lyckas fly, och istället för att länkas till förhörsmaskinen, så länkas de bara till varandra. Efterhand kan de allt tydligare höra varandras tankar - och känslor - för varandra. Med vittgående konsekvenser för dem båda.
 

Att tvingas kontrollera sina tankar

Apropå känslor. Om man skulle bli arresterad redan när man har lust att klippa till en usling så skulle ju fängelserna här i trakten fyllas till den grad att det vore nödvändigt att inhängna en kommun eller två för att hålla alla fångarna. Men det behövs ju inte för en gentleman kan ju som tur är behärska sig och gör inte verklighet av alla sina infall. Men för en telepatisk ras räcker det inte med att bara uppföra sig som en gentleman. Man måste också avhålla sig från att tänka opassande tankar, eftersom personer som står i närheten hör vad man tänker. Jag kan inte riktigt föreställa mig hur det skulle gå till. Men har en ras förmågan att sända eller läsa andras tankar, en förmåga som jag inte har, då måste den rasen också ha förmågan att styra sina tankar på en högre nivå än vad jag har. Annars blir det ungefär som i avsnittet "Random Thoughts". Om jag känner att jag har lust att slå någon, då kan den personen klippa till mig på direkten och sedan hävda att det var nödvärn. Och så åker jag i finkan. Nej, den planeten är inget för mig.
 

Tankeöverföring på långt avstånd

I Star Trek finns det några exempel på mentala förbindelser över mycket stora avstånd. Spocks förmåga att känna intelligens hos stora moln, som förekommer i TAS "One of our planets is missing", och i TMP som är en längre och mer genomarbetad version på samma tema. För den som inte minns detaljerna - Spock kan redan på Vulcan känna närvaron av V'ger långt ute i rymden, och åker i kapp Enterprise för att få reda på vad det är för ett mäktigt sinne han känner. Betazoiden Tam Elbrun har avsnittet "Tin Man" kontakt med en rymdlevande varelse som också är ett rymdskepp. Tam är unik bland betazoider i det att hans telepatiska förmåga är mycket stark. Han har alltid haft problem med bruset från andras tankar. Att få vara ensam med "Tin Man" långt ute i rymden, långt från andras tankar, är vad han behöver.

Intressant är att det inte tycks spela någon roll att de befinner sig på mängder av ljusårs avstånd från varandra. Tankarna tycks inte vara begränsade av avståndet, de når fram ögonblickligen. Det sägs flera gånger i TNG att tankar är något annat än energi och materia. Detta att tankar når fram till andra telepater utan tidsfördröjning återkommer även i andra sammanhang är just Star Trek, och har gjort så väldigt länge. Jag läste böcker på det temat långt innan jag hörde talas om Mörk Materia eller Mörk Energi. Och visst skulle det väl kunna vara så? Att en del av den mörka energin har samma natur som det som inom SF kallas tankekraft. Och nu för tiden, när man har lyckats framställa bilder av den mörka materiens utbredning i avlägsna galaxer. Vem kan då säga ett dessa bilder inte visar att det finns varelser i dessa galaxer som tänker. Försök bevisa att det INTE är så, den som kan.

Ingemar Hjort

{phocagallery view=category|categoryid=49|detail=4}

Datum: 
6 september, 2008
Lokal: 
Biograf Möllan